Solarna - Sončna energija

Izrabljanje sončne energije je odvisno predvsem od količine sončnega sevanja ... Solarna - Sončna energija

Energija vetra - Vetrna energija

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer. Energija Vetra - Vetrna energija

Geotermalna energija

Lorem ipsum dolor amet, consectetuer. Geotermalna energija

Dobrodošli na portalu energija!

 

 

Viri energije

Energija

Kaj je energija?

 

Energija je delo, je gibanje, je toplota, energija je življenje. Življenja brez energije ni, saj bi brez energije vse obstalo - celo gibanja delcev v atomih ne bi bilo. Energija je torej gibalo celega sveta in seveda tudi našega življenja.

 

Energijo v vsakdanjem življenju potrebujemo za ohranjanje življenja (energija, ki jo dobimo s kemični pretvorbo iz hrane), za pripravo in shranjevanje hrane, za toplo vodo, za vzdrževanje primernih bivalnih pogojev (ogrevanje, ohlajanje), za pogon prevoznih sredstev, za razvedrilo, za konjičke itd.

Kaj pravi fizika, energije?

Fizika uči, da je energija sposobnost telesa, da opravi neko delo. Čutila za neposredno zaznavo energije človek nima, lahko pa zaznava njene učinke - na primer gibanje teles, sevalno toploto, svetlobo, zvok in podobno.

 

Energijo lahko merimo z ustreznimi napravami in instrumenti. Enota za merjenje količine pa je Joule (izg. džul), poleg tega pa uporabljamo še njene izpeljanke (kJ, MJ, PJ, itd.). Bližje nam je v vsakdanjem življenju druga oblika enote Ws (wattsekunda, 1J = 1Ws) in izpeljanke, kot so Wh, kWh, MWh. Stare enote, ki pa niso dovoljene v mednarodnem sistemu enot, pa so še kalorija, kilokalorija, erg, kilopondmeter in morda še katera.

Energija

Katere vrste energije poznamo?

Energijo lahko razdelimo na razne načine - po izvoru, po učinkih, po nosilcu itd.

V vsakdanjem življenju delimo energijo glede na vir :

 

solarna - sončna energija,

električna energija - električne energije,

energija vetra - vetrna energija,

energija vode - vodne energije,

geotermalna energija,

nuklearna - jedrska energija, ki se sprošča ob cepitvi ali zlivanju atomskih jeder.

 

Za lažje sporazumevanje poznamo v energetiki oblike energije, ki jih označimo glede na stopnjo v pretvorbi iz oblik, ki jih ne moremo neposredno uporabiti v take, ki jih potrebujemo, na primer doma:

 

primarna energija - je energija, ki je skrita v nosilcih energije-energentih, (nafta, plin, premog, les);

 

sekundarna energija - je energija, ki smo jo dobili s pretvorbo iz primarne (n.pr. električna iz premoga v termoelektrarni). Upoštevane so izgube pri pretvorbi.

 

končna energija - je energija, ki jo dobi uporabnik. Upoštevane so izgube pri prenosu;

 

koristna energija – je energija za zadovoljevanje potreb uporabnika, n.pr. toplota na električni kuhalni plošči. Upoštevane so izgube pri pretvorbi električne energije v toplotno;

 

Za primer podajmo pot energije od premoga preko elektrike do elektromotorja - izgube v elektrarni so približno 60 % (sekundarna energija je 40 % primarne), pri prenosu 10 % (končna je 36 % primarne), pri pretvorbi v elektromotorju so izgube še približno 10 % končne energije (koristna energija je 32% primarne). Za vsako kilowatno uro koristnega dela na izhodu elektromotorja smo torej porabili za 3 kWh primarne energije iz premoga.

 

Iz gornjega lahko sklepamo tudi, da vse oblike energije niso enako uporabne ali kakovostne. saj z nekaterimi lahko opravimo večjo količino dela, z nekaterimi manjšo, z nekaterimi pa nobenega.

Najbolj kakovostna je električna energija.

 

Viri energije

Vire energije, ki jih uporabljamo, lahko razdelimo na obnovljive in neobnovljive vire. Prvi se nenehno obnavljajo, pri drugih pa so zaloge omejene in jih bo človeštvo prej ali slej izčrpalo. Med obnovljive vire štejemo predvsem energijo sonca v obliki direktnega sevanja (toplota), biomase, vetra, energije vode in geotermalno energijo. Ti viri se v naravi stalno obnavljajo. Neobnovljivi viri pa so fosilna goriva, jedrska energija in energija kemičnih reakcij iz mineralnih virov.

Ugotovili smo že, da viri energije, ki jih imamo na zemlji, večinoma niso neposredno uporabni za zadovoljevanje naših potreb, zato jih moramo pretvoriti v uporabne oblike (najpogosteje so to električna energija, toplotna energija in kinetična energija), temu pa služijo manjše ali večje naprave, kot so:

 

kotli za ogrevanje (energija vezana v gorivih se spreminja v toplotno energijo),

razne elektrarne (hidroelektrarne, termoelektrarne, nuklearne elektrarne, elektrarne na geotermalno paro, elektrarne na plimovanje ali valovanje, elektrarne na veter, male hidroelektrarne itd.),

parni stroji (energija vezana v gorivih se spreminja v kinetično energijo),

motorji z notranjim izgorevanjem (energija vezana v gorivih se spreminja v kinetično energijo),

električni generatorji (kinetična energija se spreminja v električno energijo),

sprejemniki sončne energije (elektromagnetno sevanje sonca se spreminja v toplotno energijo),

fotocelice (elektromagnetno sevanje sonca se spreminja v električno energijo),

toplotne črpalke (električna energija in energija okolja pri nižji temperaturi se spreminjata v toplotno energijo pri višji temperaturi),

 

domov

 

 

Novice

  • 2009

    Sončna energija poslej tudi iz cest? Ste kdaj hodili bosi po parkirišču na vroč poletni dan? Ni vam treba, ker to delajo po novem znanstveniki iz Worcester Polytechnic Institute (WPI) Raziskovalci na Worcester Polytechnic Institute (WPI), poskušajo izkoristiti te toplote za alternativni vir energije. več

  • 2009

    Izračun porabe goriva Kako si lahko enostavno izračunamo porabo goriva! Ste si kdaj izračunali in zbirali podatke o tem, kakšna je dejanska poraba goriva vašega vozila? Sedaj, v času krize, res pravi trenutek, da začnemo vsi nekoliko bolj učinkovito, ekološko, ter ekonomično voziti, porabljati denar za gorivo in hkrati varovati okolje in življenja. več

  • 2009

    Projekt vetrnih elektrarn v Afriki Nekatere afriške regije, so tako vroče, da ni mogoče preživetje na teh lokalnih območjih. Ekstremne temperature posredno ustvarjajo izjemne vetrove in prav zato je morda to razlog, da imajo vetrne elektrarne velik potencial v Afriki. več

več
Moja Energija